Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-576

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenis - Aankoop van gebruiks- en verbruiksgoederen door gedetineerden - Geschenken - Limieten

strafgevangenis
gedetineerde
strafstelsel

Chronologie

16/12/2010 Verzending vraag
1/2/2011 Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-411

Vraag nr. 5-576 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tenzij het hem bij wijze van tuchtsanctie werd ontzegd, heeft een gedetineerde het recht, binnen de door het huishoudelijk reglement bepaalde perken, om zich op eigen kosten gebruiks- en verbruiksgoederen aan te schaffen uit een aanbod verschaft door de kantinedienst.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister mij een overzicht geven van de producten die gedetineerden kunnen kopen (voeding, hygiëneproducten, sigaretten, elektronica, …) en de regels die hieromtrent worden gehanteerd? Gelden er tijdslimieten voor het aanbod en de hoeveelheid die gekocht kan worden? In welke regels werd dit bepaald? Bestaan hier richtlijnen rond? Zijn er verschillen per gevangenis?

2) Hoe worden de prijzen van de goederen bepaald? Zijn ze marktconform? Welke winstmarge wordt gebruikt en voor wie zijn de eventuele winsten?

3) Zijn er limieten op het bedrag dat een gedetineerde mag besteden (bijvoorbeeld per maand)?

4) Kan de minister mij een overzicht geven van de producten die een gevangene mag ontvangen als geschenk (van familie, vrienden, …)? Kan hij mij informeren over beperkingen en limieten en zo ja, op basis van welke regelgeving? Bestaat er een samenhang met het bedrag dat de gevangenen zelf mogen besteden aan gebruiks- en verbruiksgoederen?

5) Hoe waarborgt men dat er binnen de gevangenismuren een niet te grote ongelijkheid ontstaat? Bestaan er solidariteitsmechanismen voor de minder gegoede gedetineerden?

6) Krijgen de gedetineerden in het gratis basispakket ook luxegoederen (sigaretten chocolade, …)?

7) Krijgen gedetineerden zakgeld (niet cash uiteraard) om gebruiks- en verbruiksgoederen aan te kopen? Zo ja, hoeveel en welke regels gelden hier?