Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-916

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs

ministerie
automobiel
overheidsopdracht voor leveringen
materiaalkosten
overheidsopdrachten

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
6/4/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-917
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-918
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-919
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-920
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-925

Vraag nr. 5-916 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag had ik van de geachte ministers en staatssecretarissen vernomen welke wagens zij gebruikten tijdens de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010, met de volgende vermeldingen:

- merk en type van wagens;

- verbruik van deze wagens;

- de uitstoot van deze wagens;

- de kostprijs van deze wagens.

Dezelfde vragen voor dezelfde periode over de wagens van hun beleidscellen en secretariaten.

Konden de geachte ministers en staatssecretarissen en / of de leden van de beleidscellen en / of secretariaten beschikken over wagens van de federale overheidsdiensten (FOD) of programmatorische federale overheidsdiensten (POD) die onder hun bevoegdheid vielen?

Zo ja, graag de antwoorden op dezelfde vragen als eerder gesteld.

Wat was de aanschafwaarde of de leasingkost voor de FOD's en POD's?

Hebben de geachte ministers, staatssecretarissen of hun beleidscellen en / of secretariaten bijzondere overeenkomsten gesloten met specifieke garages of firma's aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens? Zo ja, ontvang ik graag specificaties over de contracten of afspraken ter zake: kostprijs, wijze van gunning in verband met aankopen, leasingen en dergelijke meer. Welke firma's werden hiervoor aangeschreven en geraadpleegd? Waar werden de wagens geleast of aangekocht? Graag naam en plaats van de firma's en dit voor resp. 2007, 2008, 2009 en 2010.

Werden deze wagens ook gebruikt voor privégebruik door de geachte ministers en staatssecretarissen en de leden van hun beleidscellen en / of secretariaten? Werden er met deze wagens verplaatsingen uitgevoerd in het buitenland? Zo ja, door wie, naar welke bestemmingen en wanneer?

Antwoord ontvangen op 6 april 2011 :

Aangezien de regering pas op 21 december 2007 is aangetreden bezorg ik de gegevens voor de jaren 2008, 2009 en 2010 (zie tabellen 1, 2 en 3 in bijlage).

Noch ikzelf, noch de leden van mijn beleidscel en mijn secretariaat konden beschikken over wagens van de Federale Overheidsdienst P&O of van een overheidsbedrijf waarvoor ik bevoegd ben.

Er werden geen bijzondere overeenkomsten afgesloten met specifieke garages of firma’s aangaande de levering, aanschaf of het gebruik van deze wagens. De richtlijnen vervat in de omzendbrief van de eerste minister “Wagenpark van de Secretariaten en de Beleidsorganen” van 1 februari 2008 werden strikt gevolgd.

Mijn dienstwagen en deze van de directeur beleidscoördinatie mogen ook voor privégebruik worden aangewend en er kunnen verplaatsingen in het buitenland mee worden ondernomen.

2008MERK &TYPE

CYLINDERINHOUD

UITSTOOT g/km CO2

GEBRUIKER VOERTUIG

BEGINDATUM HUUR-CONTRACT

EINDDATUM HUUR-CONTRACT

KOSTPRIIJS

(BTW INBEGREPEN)

Ford S-max

1 197

169

minister/ministre

2/06/2006

30/06/2008

649,09 €/maand - mois

Ford Mondeo Clipper

2 179

165

minister/ministre

25/08/2008

24/08/2011

738,04 €/maand - mois

Peugeot 807

1 997

182

directeur beleidscoördinatie/ directeur de la coordination de la politique

1/03/2007

15/03/2009 *

1 110€/maand - mois

BMW 520

1 995

140

directeur beleidscoördinatie/

directeur de la coordination de la politique

26/06/2008

25/06/2011

567,08 €/maand - mois

Peugeot Partner

1 867

181

poolwagen/véhicule de pool

6/11/2003

5/11/2007**

337,36 €/maand - mois

Peugeot 306

1 868

164

poolwagen/véhicule de pool

eigendomswagen/véhicule en propriété

€ 10 740,74

*Leasing voortijdig beëindigd met ingang van 26 juni 2008

** Leasing verlengd tot 7 april 2008

2009

met cel Algemeen Beleid (vice-eerste minister)
MERK &TYPE

CYLINDERINHOUD

UITSTOOT g/km CO2

GEBRUIKER VOERTUIG

BEGINDATUM HUUR-CONTRACT

EINDDATUM HUUR-CONTRACT

KOSTPRIIJS

(BTW INBEGREPEN)

Ford Mondeo Clipper

2 179

165

minister/ministre

25/08/2008

24/08/2011

738,04 €/maand - mois

BMW 520

1 995

140

directeur beleidscoördinatie /directeur de la coordination de la politique

26/06/2008

25/06/2011

567,08 €/maand - mois

Ford S-max TDCI

1 997

193

directeur cel algemeen beleid/directeur de la Cellule de Politique générale

29/08/2008

28/09/2010*

893,21 €/maand - mois

Ford Mondeo TDCI Trend

1 995

156

poolwagen/véhicule de pool

26/09/2008

25/09/2011*

609,99 €/maand - mois

Peugeot 306

1 868

164

poolwagen/véhicule de pool

eigendomswagen/véhicule en propriété**

10 740,74

Opel Astra break

1 686

119

poolwagen/véhicule de pool

eigendomswagen/véhicule en propriété

17 179,74

*wagens op 25/11/2009 met cel Algemeen Beleid overgegaan naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken

** overgedragen aan de FOD P&O op 12 maart 2009 en vervangen door Opel Astra Break

2010MERK &TYPE

CYLINDERINHOUD

UITSTOOT g/km CO2

GEBRUIKER VOERTUIG

BEGINDATUM HUUR-CONTRACT

EINDDATUM HUUR-CONTRACT

KOSTPRIIJS

(BTW INBEGREPEN)

Ford Mondeo Clipper

2 179

165

minister/ministre

25/08/2008

24/08/2011

738,04 €/maand - mois

BMW 520

1 995

140

directeur beleidscoördinatie /directeur de la coordination de la politique

26/06/2008

25/06/2011

567,08 €/maand - mois

Opel Astra break

1 686

119

poolwagen/véhicule de pool

eigendomswagen/véhicule en propriété

17 179,74 €