S. 5-597 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten
Armand De Decker    François Bellot    Dominique Tilmans   

godsdienstige groep
motie van het Parlement
Midden-Oosten
asielzoeker
rechten van minderheden
rechten van de mens
discriminatie op grond van godsdienst
voorwaarde van hulpverlening
politiek asiel
christen
vrijheid van godsdienst
christendom
Irak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-597/1 5-597/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/12/2010
5-597/2 5-597/2 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-597/3 5-597/3 (PDF) Amendementen 16/5/2011
5-597/4 5-597/4 (PDF) Amendementen 15/6/2011
5-597/5 5-597/5 (PDF) Amendementen 13/7/2011
5-597/6 5-597/6 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-597/7 5-597/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2011
5-597/8 5-597/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2011
5-597/9 5-597/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 20/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2010   Indiening Doc. 5-597/1 5-597/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-597/8 5-597/8 (PDF)
20/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+56/-0/o1) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-597/9 5-597/9 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2010   Verzending naar commissie
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
22/2/2011   Bespreking
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Uitgesteld
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Uitgesteld
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
13/7/2011   Aanneming na amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-597/6 5-597/6 (PDF)
13/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-597/7 5-597/7 (PDF)
20/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 22/2/2011, 21/6/2011, 13/7/2011

Kruispuntbank van de wetgeving