S. 5-1413 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit
Piet De Bruyn    Patrick De Groote    Cindy Franssen    Bert Anciaux   

genderidentiteit
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
rechten van de mens
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1413/1 5-1413/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/12/2011
5-1413/2 5-1413/2 (PDF) Amendementen 12/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2011   Indiening Doc. 5-1413/1 5-1413/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/1/2012   Verzending naar commissie
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Richard Miller
13/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 13/11/2012