S. 5-896 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking
Sabine de Bethune    Elke Sleurs    Olga Zrihen    Richard Miller    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Vanessa Matz   

ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
positie van de vrouw
seksuele verminking
Unicef

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-896/1 5-896/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/3/2011
5-896/2 5-896/2 (PDF) Amendementen 21/6/2011
5-896/3 5-896/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-896/4 5-896/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2011   Indiening Doc. 5-896/1 5-896/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o1) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/4/2011   Verzending naar commissie
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote, Fatiha Sa´di
14/6/2011   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune,
indiener van het voorstel van resolutie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
21/6/2011   Aanneming na amendering
21/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-896/3 5-896/3 (PDF)
21/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-896/4 5-896/4 (PDF)
30/6/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 14/6/2011, 21/6/2011