Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5394

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Overheidsbedrijven - Prikklok - Gebruik - Cijfers

overheidsbedrijf
werktijden
overheidsapparaat
arbeidsduur

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-5394 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gebruik van een prikklok bij ambtenaren staat garant voor grote discussies. De tegenstanders beschouwen dit instrument als volledig achterhaald, het zegt niets over de kwaliteit van het geleverde werk en staat symbool voor het wantrouwen in het personeel. De afschaffing van de prikklok zorgt daarentegen voor meer flexibiliteit en creativiteit, wat ten goede komt aan de productiviteit. Afschaffing geeft volgens ook meer mogelijkheden om gezin en job optimaal te combineren. De voorstanders van de prikklok stellen daarentegen dat dit systeem de werknemers juist al jaren de mogelijkheid geeft om het werk beter af te stemmen op het gezinsleven. Dankzij het systeem van de glij- en stamtijden, maken werknemers zelf hun dagindeling. Het systeem geeft houvast. Bovendien registreert het prikkloksysteem alle extra gepresteerde uren, waardoor de recuperatie van overuren doorzichtbaar en dus zonder discussie is. Door het afschaffen van de prikklok, worden wellicht massaal overuren gepresteerd, zonder enige vorm van controle of beperking.

Ik heb hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel en welke overheidsbedrijven maken nog gebruik van het prikkloksysteem? Hoeveel ambtenaren vallen er in globo en per overheidsbedrijf onder dit systeem? Hoe zijn deze cijfers geŽvolueerd in de periode 2006-2010? Hoe evalueert en duidt de geachte minister deze cijfers?

2) Wie beslist er over het invoeren of het afvoeren van dit systeem? Wie draagt er daarbij de eindverantwoordelijkheid?