Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2540

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel - Specifieke indicatoren kinderhanden - Risicoanalyse kinderhandel

mensenhandel
misdaadbestrijding

Chronologie

16/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4672

Vraag nr. 5-2540 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe, door wie, voor wie en wanneer werd het voorstel geconcretiseerd over het rubriceren met specifieke indicatoren kinderhandel en een risicoanalyse kinderhandel in een actualisering van de richtlijn over het opsporen en vervolgen van mensenhandel?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?