Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3820

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 november 2011

aan de minister van Justitie

Belgische gevangenissen - Overbezetting - Quota

strafgevangenis
gedetineerde
gevangenispersoneel

Chronologie

28/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4712

Vraag nr. 5-3820 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van (recente) conflicten met de cipiers over - opnieuw - de overbezetting van gevangenissen, lanceerden de vakbonden het voorstel om voor alle gevangenissen quota vast te leggen. Deze zouden een absoluut maximum van gevangenen per gevangenis bepalen en daardoor een einde maken aan de structurele overbevolking van zowat alle Belgische gevangenissen.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe apprecieert de geachte minister het voorstel om voor elke Belgische gevangenis een maximum aantal gevangenen vast te leggen, dat in geen enkel geval mag worden overschreden?

2) Beaamt hij dat door het instellen van deze quota de aanhoudende en alsmaar weerkerende conflicten over een overbezetting zouden verdwijnen en dat daardoor ook de structurele onmenselijke behuizing van gevangenen zou eindigen ?

3) Wat weerhoudt hem om deze quota in te stellen?