S. 5-1828 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Fatma Pehlivan    Caroline Désir    Dirk Claes    Zakia Khattabi    Freya Piryns    Dalila Douifi    Bert Anciaux   

sociale voorzieningen
kind
minderjarigheid
motie van het Parlement
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
gegevensbank
politiek asiel
EU-onderdaan
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1828/1 5-1828/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/10/2012
5-1828/2 5-1828/2 (PDF) Amendementen 12/6/2013
5-1828/3 5-1828/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2013
5-1828/4 5-1828/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/10/2012   Indiening Doc. 5-1828/1 5-1828/1 (PDF)
8/11/2012   Inoverwegingneming
8/11/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-4/o9)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2012   Verzending naar commissie
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez
28/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Fatma Pehlivan
28/5/2013   Bespreking
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
2/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
2/7/2013   Aanneming zonder amendering
2/7/2013   Vertrouwen rapporteur
10/7/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/5/2013, 4/6/2013, 2/7/2013

Kruispuntbank van de wetgeving