Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2269

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 mei 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Smokkelwaar - Controle van leveranciers - Sancties

strafgevangenis
zwarte handel
drugverslaving
handel in verdovende middelen

Chronologie

6/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4655

Vraag nr. 5-2269 d.d. 6 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is algemeen geweten dat er binnen de muren van alle gevangenissen een uitgebreide zwarte markt bestaat. Een overheidsrapport uit 2009 stelt nogmaals dat binnen de gevangenismuren allerlei drugs overvloedig circuleren. Uit de enquête blijkt dat 36,1 % van de gevangenen drugs gebruikt. Een minimale inschatting, want dit percentage gaat over de gevangenen die dat zelf verklaren.

Een groot deel van het smokkelwaar zou worden binnengebracht door bezoekers. Maar hoe zit dit met leveranciers? Vandaar heb ik de volgende vragen:

1) Welke veiligheidsmaatregelen gelden er voor leveranciers met betrekking tot de bestijding van smokkelarij? Word deze leveranciers en hun waren telkens grondig gecontroleerd op smokkelwaar bij het binnengaan? Op welke wijze gebeurt dit? Meent de geachte minster dat deze maatregelen voldoende sluitend zijn?

2) Wat is de procedure wanneer een leverancier wordt betrapt met smokkelwaar (zowel legale of als illegale voorwerpen en goederen)? Welke gevolgen worden hieraan gegeven?

3) Is smokkel door leveranciers een veelvoorkomend probleem? Kan hij een indicatie geven over de omvang van deze problematiek? Beschikt hij of cijfers en gegevens en kan hij mij deze bezorgen?