Auteurs- en sprekersregister betreffende "Anciaux Bert" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 598-608 3-9 p. 598-608 (PDF)
Autoweg A 17 - Rijksweg 511 - Afritten nr. 2 - Zichtbaarheid (3-588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-10
p. 622 3-10 p. 622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 710-711 3-11 p. 710-711 (PDF)
Belgisch rijbewijs - Buitenlands rijbewijs - Inwisseling (Indische rijbewijzen) (3-899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1031-1032 3-16 p. 1031-1032 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 608-609 3-9 p. 608-609 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 608 3-9 p. 608 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 736 3-12 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 857 3-13 p. 857 (PDF)
De "minder hinder-maatregelen" van de NMBS (n.a.v. de werken op de Ring rond Antwerpen - Precedent van het viaduct Hermann-Debroux) (3-198)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 72-75 3-51 p. 72-75 (PDF)
De Bergland Express (Internationale nachttreinen) (3-87)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 11-13 3-22 p. 11-13 (PDF)
De beveiliging van havengebieden tegen terrorisme (3-168)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-47
p. 54-56 3-47 p. 54-56 (PDF)
De bevestiging van het spreidingsplan voor de vluchten boven Brussel-Nationaal (3-160)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-38
p. 33-34 3-38 p. 33-34 (PDF)
De campagne om de nieuwe regels inzake verkeersveiligheid onder de aandacht van het publiek te brengen (Duitse taal) (3-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Collas aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 18-19 3-45 p. 18-19 (PDF)
De capaciteit van de treinen bij gratis woon-werkverkeer (voor de ambtenaren en werknemers van de autonome overheidsbedrijven - Bestelling bijkomende rijtuigen) (3-202)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-43
p. 17-18 3-43 p. 17-18 (PDF)
De controle op internationale busdiensten (Ongeval met een Belgisch-Marokkaanse bus op 22 juni te Poitiers - Illegale vervoerspraktijken) (3-340)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-70
p. 55-57 3-70 p. 55-57 (PDF)
De door het wegverkeer veroorzaakte verontreiniging (Uitstoot van broeikasgassen - Duurzame mobiliteit - Openbaar vervoer - GEN) (3-264)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 12-14 3-49 p. 12-14 (PDF)
De eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN) (3-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-10
p. 36-37 3-10 p. 36-37 (PDF)
De financiering van het Gewestelijk Expres Net (GEN) en het standpunt van de Vlaamse regering terzake (3-37)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-19
p. 8 3-19 p. 8 (PDF)
De herverdeling van de middelen uit het Verkeersboetefonds (Teruggave aan de gemeenten - Criteria - Politiezones - Gewestelijke verschillen) (3-313)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-66
p. 36-38 3-66 p. 36-38 (PDF)
De langere duur van een treinrit via de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Brussel-Zuid en Amsterdam (3-260)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-49
p. 10 3-49 p. 10 (PDF)
De langetermijnleningen die bestemd zijn voor de sector van de sociale economie (Kringloopfonds - Aanwending van het fonds - Hernieuwbare energie - Tarieven toegepast tussen de financiŽle instellingen en het Fonds) (3-106)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-39
p. 42-45 3-39 p. 42-45 (PDF)
De maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen (3-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 17-18 3-18 p. 17-18 (PDF)
De modaliteiten voor de toekenning van subsidies uit het Boetefonds (3-368)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-68
p. 13-16 3-68 p. 13-16 (PDF)
De naleving door de Verenigde Staten van de internationale overeenkomsten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Strijd tegen het terrorisme - Overhandiging van de lijsten van passagiers van vluchten naar de Verenigde Staten - Naleving van de parlementaire en diplomatieke onschendbaarheid) (3-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-43
p. 16-17 3-43 p. 16-17 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen (o.a. Antwerpen-Centraal) (3-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-26
p. 13-14 3-26 p. 13-14 (PDF)
De nieuwe verkeerswet (Strengere sancties voor verkeersovertredingen - Toepassing in de tijd) ) (3-228)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 7-10 3-45 p. 7-10 (PDF)
De normen van de foto op het rijbewijs (Identificatie van de persoon - Europees rijbewijs - Normen op Europees vlak - Burka) (3-356)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-64
p. 18-19 3-64 p. 18-19 (PDF)
De onaanvaardbare ongelijke toepassing van de verkeersboetewet (Discrepantie tussen Vlaanderen en WalloniŽ - Vervolgingsbeleid - Seponeringsbeleid) (3-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 27-30 3-61 p. 27-30 (PDF)
De opdracht die door de Regering is gegeven met het oog op de voorbereiding van de beslissing over de uitbreiding van de nachtelijke activiteit in Brussel-Nationaal (Activiteiten van de internationale koerierdienst DHL - Vermoeden van partijdigheid en gevaar voor belangenvermenging) (3-382)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-68
p. 12-13 3-68 p. 12-13 (PDF)
De problemen op de spoorweglijn Antwerpen-Essen (Tariefproblemen, overstapproblemen en capaciteitsproblemen - Key Card) (3-206)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 78-81 3-51 p. 78-81 (PDF)
De regionale spreiding van de flitspalen (Verdeelsleutel van het verkeersboetefonds) (3-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-36
p. 22-24 3-36 p. 22-24 (PDF)
De rol van de douanediensten in de beveiliging van havens (3-275)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 56-59 3-51 p. 56-59 (PDF)
De subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart (3-205)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 75-77 3-51 p. 75-77 (PDF)
De tewerkstelling van de ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting (in de overheidsdiensten) (3-310)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-57
p. 24-26 3-57 p. 24-26 (PDF)
De timing inzake de uitvoering van het spreidingsplan voor de geluidshinder rond Zaventem (Overleg tussen de Brusselse en het Vlaamse Gewest) (3-72)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-21
p. 20-22 3-21 p. 20-22 (PDF)
De toepassing in de tijd van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Strengere straffen voor verkeersovertredingen) (3-231)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 7-10 3-45 p. 7-10 (PDF)
De treinabonnementen voor studenten van 18 jaar en ouder (3-374)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-68
p. 16-17 3-68 p. 16-17 (PDF)
De veiligheidsaspecten van het luchtverkeer en de controle van de geluidshinder in het kader van het spreidingsplan dat onlangs door de minister opnieuw werd ingevoerd (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 19-21 3-45 p. 19-21 (PDF)
De verkeersveiligheid en de federale commissie voor de verkeersveiligheid (3-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-57
p. 50-53 3-57 p. 50-53 (PDF)
De waterstofmotoren en het "project H" (Alternatieve brandstof voor voertuigen - Project Gentse universiteit voor het ontwikkelen van een waterstofmotor - Deelname van een Belgische stad aan het Europees CUTE project - Fiscaliteit) (3-164)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-38
p. 21-23 3-38 p. 21-23 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 110-112 3-1 p. 110-112 (PDF)
Dienst voor de inschrijving van voertuigen - Provinciale loketten (Bevoegdheid over het hele land - Taalindeling personeelsleden en dossiers) (3-265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 203 3-3 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 776-778 3-12 p. 776-778 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwooord
Bul. 3-9
p. 609 3-9 p. 609 (PDF)
Directie Luchtvaart - Belgocontrol - Gebrek aan communicatie (Normen voor de windcomponente) (3-702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 861 3-13 p. 861 (PDF)
Een aantal actuele thema's in het federaal verkeersbeleid (Investering in onbemande camera's - Verdeling van de ontvangsten van de penale geldboeten - Variabele snelheden - Timers op flitspalen - Zwarte punten - Inhaalverbod voor vrachtwagens bij regen - Oranjelicht - Synchronisatie van de verkeerslichten) (3-104)      
  Vraag om uitleg van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-39
p. 45-52 3-39 p. 45-52 (PDF)
Gratis woon-werkverkeer met de trein - Invloed op de mobiliteit (3-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 858-859 3-13 p. 858-859 (PDF)
Helikopters - Piloten - Voorschriften (Prins Filip) (3-824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 949-950 3-14 p. 949-950 (PDF)
Het aantal zware ongevallen met vrachtwagens en het verkeerd stouwen van de lading als bepalende factor terzake (3-40)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-19
p. 21-23 3-19 p. 21-23 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het beleid inzake het overvliegen van Brussel (Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreidingsplan) (3-61)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-20
p. 16-18 3-20 p. 16-18 (PDF)
Het feit dat in BelgiŽ tijdens het weekend geen transitplaten worden afgeleverd voor het uitvoeren van tweedehandsvoertuigen (3-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-22
p. 21-23 3-22 p. 21-23 (PDF)
Het informeren van klanten van luchtvaartmaatschappijen over de veiligheid van de vliegtuigen (Vliegtuigramp van Sharm el-Sheikh - Toegang tot de databanken) (3-152)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-38
p. 31-33 3-38 p. 31-33 (PDF)
Het parkeren van artsen en ambulanciers bij een noodgeval (3-258)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-57
p. 53-56 3-57 p. 53-56 (PDF)
Het terugstorten van een groot aandeel van de boetes aan de politiezones (aan de zones waar de boetes werden vastgesteld - Verdeelsleutel) (3-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-41
p. 26-28 3-41 p. 26-28 (PDF)
Het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector (Elektronisch tolsysteem via een boordcomputer) (3-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-45
p. 63-64 3-45 p. 63-64 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 112 3-1 p. 112 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 109 3-1 p. 109 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 109-110 3-1 p. 109-110 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1330 3-22 p. 1330 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1038)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Beheer (3-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 113-114 3-1 p. 113-114 (PDF)
Modulair vervoer over de weg - Langere laadbakken - Eventuele toelating in BelgiŽ (Wegvervoer - Vermindering van de verkeerscongestie en afremming van de aantasting van het milieu) (3-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 322 3-5 p. 322 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1060-1062 3-16 p. 1060-1062 (PDF)
NMBS - Fietsenstallingen aan de stations (3-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1121 3-18 p. 1121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1208-1209 3-19 p. 1208-1209 (PDF)
NMBS - Fietsenvervoer - Beschadiging - Vergoeding (Schadevergoeding bij diefstal of beschadiging in fietsenparkings) (3-68)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 114-115 3-1 p. 114-115 (PDF)
NMBS - Minst gebruikte treinstations en stopplaatsen in BelgiŽ - Maatregelen - Alternatieven (3-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 857-858 3-13 p. 857-858 (PDF)
NMBS - Stations - Parkeergelegenheid (Grote Vlaamse steden - Evolutie van het aanbod - Akkoorden met privť-firma's - Kosteloze parkings - Tarieven) (3-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 948-949 3-14 p. 948-949 (PDF)
NMBS - Stations - Treinen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (3-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 372-373 3-5 p. 372-373 (PDF)
NMBS - Stelplaatsen - Bewaking - Graffiti (3-392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 373-374 3-5 p. 373-374 (PDF)
NMBS - Taalwetgeving - Overtreding (Onthaalboodschappen in de treinen die enkel in het Nederlands taalgebied rijden) (3-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 736 3-12 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 858 3-13 p. 858 (PDF)
NMBS - Toegankelijkheid van de stations - Gehandicapten (3-933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-18
p. 1121 3-18 p. 1121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1207-1208 3-19 p. 1207-1208 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1329 3-22 p. 1329 (PDF)
Overweg in Leuze - Werking - Soortgelijke gevallen (Te lange wachttijd) (3-698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 737 3-12 p. 737 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 859-861 3-13 p. 859-861 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471 3-7 p. 471 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 609 3-9 p. 609 (PDF)
Rijbewijs - Lichamelijk geschiktheid (Personen met ingeplante defibrillator) (3-928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086-1087 3-17 p. 1086-1087 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1207 3-19 p. 1207 (PDF)
Rijopleidingscentra - Samenwerking (Personen die meermaals niet slagen in het theoretisch examen) (3-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 813-814 3-13 p. 813-814 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 946-947 3-14 p. 946-947 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 112-113 3-1 p. 112-113 (PDF)
Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit (Duurzame tewerkstelling voor een zeer bijzondere en moeilijke doelgroep - Vorming) (3-364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 374-376 3-5 p. 374-376 (PDF)
Spookrijders - Empirisch onderzoek - Profiel (3-846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 950-952 3-14 p. 950-952 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-328)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 275 3-4 p. 275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 371 3-5 p. 371 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 776 3-12 p. 776 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-83)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 108-109 3-1 p. 108-109 (PDF)
Verkeersagressie - Illegaal straatracen (Politieoptreden) (3-24)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 113 3-1 p. 113 (PDF)
Verkeersongevallen - Registratie - Nieuwe procedure (3-602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 658-659 3-10 p. 658-659 (PDF)
Verkeersovertredingen- en ongevallen - Buitenlandse weggebruikers - Betrokkenheid (o.a. vrachtwagenbestuurders) (3-462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 471-472 3-7 p. 471-472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 709-710 3-11 p. 709-710 (PDF)
Verkeersreglement - Fietsen zonder fietsverlichting - Alternatieve sancties voor jongeren (3-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 947-948 3-14 p. 947-948 (PDF)
Verkeersveiligheid - Elektrische autopeds (Verbod op de openbare weg en zeker op een trottoir) (3-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 203-204 3-3 p. 203-204 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 371-372 3-5 p. 371-372 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 736 3-12 p. 736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 944-945 3-14 p. 944-945 (PDF)
Voertuigen die worden aangekocht in BelgiŽ en bestemd zijn voor verkoop in het buitenland - Nummerplaten - BTW (3-391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 322-323 3-5 p. 322-323 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 945-946 3-14 p. 945-946 (PDF)
Werknemersbedrijven - Middel om ondernemingen en werkgelegenheid te hulp te snellen (Aandeelhouderschap van werknemers - Spaans model) (3-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 905-906 3-14 p. 905-906 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 45 3-1 p. 45 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
Bul. 3-20
p. 1248-1249 3-20 p. 1248-1249 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999