S. 5-868 Dossierfiche K. 53-2132

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Co÷peratie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht
Sabine de Bethune    Marie Arena    Bert Anciaux    Vanessa Matz    Olga Zrihen   

gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
gendermainstreaming
Enabel (Belgisch Ontwikkelingsagentschap)
raad van bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-868/1 5-868/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/3/2011
5-868/2 5-868/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2012
5-868/3 5-868/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 28/3/2012
K. 53-2132/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2012
K. 53-2132/2 Verslag namens de commissie 16/5/2012
K. 53-2132/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Indiening Doc. 5-868/1 5-868/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-16/o1) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-868/3 5-868/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/3/2011   Verzending naar commissie
13/3/2012   Inschrijving op agenda
13/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
13/3/2012   Bespreking
13/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-1/o3)
13/3/2012   Aanneming zonder amendering
13/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-868/2 5-868/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2012   Overzending Doc. K. 53-2132/1
16/5/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2132/2
24/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 88, p. 39-40
24/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+96/-37/o1)
Integraal verslag nr. 88, p. 44
Doc. K. 53-2132/3
24/5/2012   Aanneming zonder amendering
24/5/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 13/3/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/5/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 29/3/2012 60 12/6/2012