S. 5-1753 Dossierfiche K. 53-3197

Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet
Francis Delpérée    Christine Defraigne    Freya Piryns    Philippe Moureaux    Bert Anciaux    Bart Tommelein    Dirk Claes    Marcel Cheron   

herziening van de grondwet
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
uitvoerende macht
bevoegdheid van het Parlement
taalgebruik
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
regering
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1753/1 5-1753/1 (PDF) Herziening van de grondwet 19/7/2012
5-1753/2 5-1753/2 (PDF) Amendementen 25/9/2013
5-1753/3 5-1753/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
5-1753/4 5-1753/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/11/2013
K. 53-3197/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3197/2 Amendementen 3/12/2013
K. 53-3197/4 Verslag namens de commissie 16/12/2013
K. 53-3197/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/7/2012   Indiening Doc. 5-1753/1 5-1753/1 (PDF)
20/7/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
23/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-125 Hand. 5-125 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-17/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/7/2012   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman, Gérard Deprez
26/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Francis Delpérée
23/9/2013   Inschrijving op agenda
23/9/2013   Niet behandeld
24/9/2013   Inschrijving op agenda
24/9/2013   Niet behandeld
25/9/2013   Inschrijving op agenda
25/9/2013   Niet behandeld
26/9/2013   Inschrijving op agenda
26/9/2013   Bespreking
26/9/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
26/9/2013   Aanneming zonder amendering
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3197/1
16/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3196/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 158-159
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 159-160
Doc. K. 53-3197/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8580)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2013, 26/9/2013, 19/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8580