Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4738

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Campus en Railflex - Gebruiksmodaliteiten - Combinatie met tram, bus en metro

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
plaatsbewijs
gecombineerd vervoer

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2457

Vraag nr. 5-4738 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wetgever heeft de systemen Campus en Railflex ondubbelzinnig erkend als volwaardige treinkaarten. In de controle hierop blijft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) blijkbaar koppig deze systemen als " passen " behandelen. Dit heeft onder andere tot consequentie dan bij het vergeten van een Campus of Railflex, de klant wordt verplicht op de ritprijs aan volle prijs, vermeerderd met een toeslag van 12,5 euro te betalen.

Al eerder adviseerden reizigers, maar ook de Ombudsman (onder andere in het Jaarverslag 2010), de NMBS om deze foute toepassing achterwege te laten. Ook pleit de Ombudsman om een combinatie tussen Campus en Railflex met bus, tram of metro.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Wil de geachte minister de NMBS uitdrukkelijk instrueren om bij de controles op Campus en Railflex deze systemen te behandelen als volwaardige vervoersbewijzen en niet als passen, zodat de behandeling bij het vergeten van deze twee bewijzen geschiedt zoals het vervoersbewijzen past? Hoe en wanneer zal zij deze instructies, die helemaal conform de wet zijn, aan de NMBS overmaken?

2) Wil zij er bij de NMBS op aandringen om de combinatie tussen Campus en Railflex enerzijds en tram, bus en metro anderzijds operationeel te maken?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. Indien een klant zijn gewone treinkaart vergat kan de geldigheid ervan eenvoudig worden nagegaan. Indien deze geldig is worden er geen kosten aangerekend. (dit is twee keer per jaar mogelijk).

De Halftijdse Treinkaart (Railflex) en de Campuskaart echter werden speciaal ontworpen voor respectievelijk deeltijds werkenden en voor kotstudenten, en dit aan een heel voordelig tarief. Om controle op de trein mogelijk te maken, werd een layout ontwikkeld waarbij de klant zelf zijn reisdagen invult voordat hij de trein instapt. Indien de reiziger deze vervoerbewijzen vergeet, dan kan er nadien niet bewezen worden dat hij de reisdag op zijn kaart had ingevuld voor hij zijn reis aanvatte. Indien de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deze vervoerbewijzen als gewone treinkaarten zou aanschouwen wat betreft het “vergeten”, neemt de kans op een frauduleus gebruik enorm toe, en dit terwijl dit type vervoerbewijs reeds heel erg met fraude geconfronteerd wordt.

2. De speciale gebruiksvoorwaarden en layout maken dat deze twee vervoerbewijzen niet kunnen gecombineerd worden met het regionaal vervoer. Temeer omdat er bij de regionale vervoersmaatschappijen geen specifieke tariefformules voor deeltijds werkenden en/of kotstudenten bestaan. Vanuit NMBS werd bovendien deze mogelijkheid al onderzocht. Gezien het “manuele” karakter ervan, werd dit voorstel echter afgewezen door de regionale vervoersmaatschappijen zelf.