Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3617

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Marokko - Gevangenen - Opvang - Uitlevering - Protocol - Overbevolking - Menswaardige behandeling van de gevangenen - Rechten van de mens

Marokko
overbrenging van gedetineerden

Chronologie

27/10/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4704

Vraag nr. 5-3617 d.d. 27 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds vele jaren poogt BelgiŽ Marokko te belasten met de opname van Marokkaanse gevangenen. Dit voorjaar werd een aanvullend protocol aangaande de overname door Marokko van Marokkaanse gevangenen in BelgiŽ afgesloten tussen beide landen. Marokko kampt echter zelf met een overbevolking van haar gevangenissen en een verdere belasting lijkt niet echt haalbaar en verdedigbaar. Toch wenst ons land snel werk te maken van de uitlevering van gevangen Marokkaanse onderdanen aan Marokko.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe verloopt deze operatie waarbij Marokko Marokkaanse gevangenen opvangt en hun straf in Marokko laat uitvoeren? Wat zijn de vooruitzichten voor de volgende maanden? Welke stappen heeft de geachte minister reeds ondernomen om deze uitlevering te kunnen realiseren?

2) Is hij zich bewust van de overbevolking in de Marokkaanse gevangenissen? Welke controle op de correctheid van de levensomstandigheden in de Marokkaanse gevangenissen heeft de minister? Aan welke criteria dienen de Marokkaanse gevangenissen te voldoen? Hoe wordt dit opgevolgd? Op welke wijze zal de geachte minister waarborgen kunnen vragen voor een menswaardige behandeling van deze gevangenen in Marokko? Wordt het Internationaal verdrag van de Rechten van de Mens volkomen gewaarborgd?

3) Is hij verantwoordelijk voor eventuele schendingen van de mensenrechten binnen de Marokkaanse gevangenissen? Worden ook mensen met een Belgische nationaliteit uitgeleverd aan Marokko?