Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4726

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel - Vandalisme - Aantal incidenten - Kostprijs

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vandalisme

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
21/9/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1872

Vraag nr. 5-4726 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Infrabel refereren vaak aan vandalisme om de vele vertragingen en afgelastingen van de treinen te verklaren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel incidenten van vandalisme op het spoorwegennet werden gedurende de periode van 2006 tot 2010 (per jaar) geregistreerd? Hoe duidt de geachte minister deze cijfers en ontwikkelingen? Welke conclusies kan men hieruit trekken? Gaven deze conclusies aanleiding tot een aanpassing van het beleid ter zake? Hoe verhouden deze cijfers zich tot gelijkaardige cijfers uit de buurlanden?

2) Welke soorten vandalisme (graffiti, vernieling, ) stelde men gedurende de periode van 2006 tot 2010 vast? Merkt zij een evolutie in het aandeel van bepaalde soorten vandalisme gedurende deze periode? Hoe duidt zij deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Bestaan er significante verschillen tussen de verschillende stations en treinlijnen voor wat betreft daden van vandalisme? Welke lijnen en stations springen daarbij het meest in het oog? Hoe duidt en verklaart zij deze verschillen?

4) Hoe omvangrijk waren de jaarlijkse kosten van NMBS en Infrabel voor het herstellen van vernielingen door vandalen gedurende de periode van 2006 tot 2010? Hoe evalueert en duidt zij deze cijfers en de evolutie ervan?

5) Hoeveel daders van vandalisme werden er jaarlijks gevat in de periode van 2006 tot 2010? Hoeveel personen werden er gedurende deze periode veroordeeld wegens vandalisme tegen het spoorwegennet en -materiaal? Hoeveel kosten recupereerde de NMBS / Infrabel van deze daders?

Antwoord ontvangen op 21 september 2012 :

1.   en 2. De meldingen die in de periode 2006-2011 werden gedaan bij het Security Operations Center (SOC) met betrekking tot vandalisme (beschadigingen en graffiti) worden weergegeven in de volgende tabel :

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Beschadigingen

1 596

1 894

1 803

1 999

1 700

1 759

Graffiti

1 621

1 670

1 763

2 023

1 549

891

De cijfers tonen aan dat er in 2010 en 2011 een daling was van het aantal meldingen betreffende vandalisme ten opzichte van het jaar ervoor. 

Wat de preventie betreft, wordt de mogelijkheid nagegaan van een aantal maatregelen binnen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep in de nabije toekomst : 

De Cel Preventie en Sociale Veiligheid werkt ook samen met de betrokken partijen met betrekking tot de andere schakels in de veiligheidsketen (reiniging, repressie en vervolging). 

In het kader van de ‘Collaboration de Services de Police Ferroviaire et de Sécurité’ (COLPOFER) worden met betrekking tot graffiti ook op internationaal niveau best practices uitgewisseld op vlak van preventieve en repressieve maatregelen.  

3.   De lijnen en stations waarvoor de meeste meldingen van vandalisme werden gedaan, zijn de volgende : 

4.   en 5. De directie Stations van de NMBS Holding pakt de graffiti-problematiek op 2 manieren aan :

Kostprijs per jaar (overeenkomstig met 8 equivalent voltijdsen) :

Wat het rollend materieel betreft zijn de onderhoudsposten van de directie Technics van de NMBS onder meer bevoegd voor het verwijderen van graffiti. Zij hebben ook de mogelijkheid een beroep te doen op een private firma. 

De strijd tegen graffiti is een maatschappelijk fenomeen dat moeilijk te bestrijden is. Het zou ideaal zijn alle parkeerplaatsen voor treinen 24 uur op 24 uur te kunnen bewaken. 

Een schatting van de reparatiekost op het rollend materieel, gelinkt aan graffiti is de volgende :

De juridische dienst van de NMBS opent voor dergelijke gevallen van vandalisme en graffiti pas een juridisch dossier als er een kans bestaat dat de identiteit van de dader kan worden achterhaald. In velen gevallen is dit niet zo.