S. 5-2172 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen
Jean-Jacques De Gucht    Jacques Brotchi    Bert Anciaux    Philippe Mahoux   

medische gegevens
rechten van de zieke
bio-ethiek
euthanasie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2172/1 5-2172/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/6/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2013   Indiening Doc. 5-2172/1 5-2172/1 (PDF)
27/6/2013   Inoverwegingneming
27/6/2013   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
27/6/2013   Verzending naar commissie
17/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Els Van Hoof
17/7/2013   Bespreking
9/10/2013   Inschrijving op agenda
9/10/2013   Bespreking
16/10/2013   Inschrijving op agenda
16/10/2013   Bespreking
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2013, 9/10/2013, 16/10/2013, 6/11/2013, 19/11/2013

Kruispuntbank van de wetgeving