Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3304

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 30 september 2011

aan de minister van Justitie

Café - Geluidsoverlast - Cafébaas - Celstraf - Billijkheid - Alternatieve straffen

vervangende straf
horecabedrijf
lawaai
overtreding
strafsanctie
gevangenisstraf

Chronologie

30/9/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4695

Vraag nr. 5-3304 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd een Gentse café-uitbater veroordeeld tot 18 maanden cel en een boete van 55.000 euro wegens herhaaldelijke geluidsoverlast. De uitbater in kwestie onderging al eerder veroordelingen wegens overlast en de rechter benoemde hem als onverbeterlijk. Ho.Re.Ca Vlaanderen verzet zich virulent tegen de omvang, in casu de gevangenisstraf, van deze veroordeling en stelt dat er "met een kanon op een mug wordt geschoten".

Ongeacht deze specifieke zaak, hierbij de volgende vragen:

1) Vindt de geachte minister het billijk dat een veroordeling omwille een overtreding zoals geluidsoverlast leidt naar een gevangenisstraf, ook al blijkt het over herhaaldelijke en dezelfde overtredingen te gaan? Staat de straf hier in een verdedigbaar evenwicht tot de overtreding?

2) Vindt hij het verdedigbaar dat op een moment dat de gevangenissen uitpuilen, veroordeelden omwille van dit soort overtredingen worden opgesloten? Beschikt onze justitie niet over voldoende en adequate alternatieven voor een gevangenisstraf? Mangelt er iets aan de mogelijkheden van een rechter in dit soort gevallen?