Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2410

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Drinkwater - Eigendom en distributie - Strategisch beleid - Overheidscontrole

drinkwater
waterbeheer
watervoorziening
waterbeleid

Chronologie

26/5/2011Verzending vraag
30/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2410 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het hoeft weinig betoog dat drinkwater actueel maar zeker in de toekomst de strategisch meest belangrijke grondstof ter wereld is en steeds meer wordt. Het is daarom belangrijk om hieromtrent een lange termijn en goed overwogen beleid te voeren, met bijzondere bekommernis voor het drinkwater als collectief bezit te behouden en de distributie ervan volledig onder overheidscontrole te houden. De hoge strategische waarde maakt dat privatisering in deze context absoluut te vermijden valt. De federale overheid heeft hier met de prijzencontrole een belangrijke bevoegdheid in handen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke lange termijn visie hanteert de federale regering met betrekking tot de eigendom en distributie van drinkwater?

2) Kiest de federale regering ervoor om het bezit en de distributie van drinkwater volledig en onvoorwaardelijk bij de overheden te behouden? Merkt de geachte minister aanzetten tot privatisering en hoe apprecieert hij deze?

Antwoord ontvangen op 30 juni 2011 :

De vraag gesteld door het geachte lid heeft betrekking op het prijzenbeleid in de sector van de drinkwaterdistributie. Dit onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de minister voor Ondernemen.