S. 5-2856 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

sociale rechten
postdienst
rechtstreeks gekozen kamer
universele dienst
indeling in kiesdistricten
magistraat
telecommunicatie
herziening van de grondwet
gerechtszitting
Hoge Raad voor de Justitie
gegevensbescherming
rechtsstelsel
internationale rechtspraak
overheidsapparaat
minister
verzoekschrift
duurzame ontwikkeling
rechten van de verdediging
rechten van het individu
administratieve organisatie
vreemdelingenrecht
rechten van de mens
vonnis
tuchtprocedure
samenstelling van het Parlement
decentralisatie
gehandicapte
scheiding tussen kerk en staat
eerbiediging van het privé-leven
advocaat
communicatiebeleid
beoordeling van het personeel
openbare veiligheid
strafverjaring
duurzame mobiliteit
persvrijheid
telefoon- en briefgeheim
communicatiemiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2856/1 5-2856/1 (PDF) Ontwerp tot verklaring herziening Grondwet 22/4/2014
5-2856/2 5-2856/2 (PDF) Amendementen 23/4/2014
5-2856/3 5-2856/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2856/4 5-2856/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/4/2014
5-2856/5 5-2856/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/4/2014
5-2856/6 5-2856/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Indiening Doc. 5-2856/1 5-2856/1 (PDF)
22/4/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-2856/5 5-2856/5 (PDF)
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2856/6 5-2856/6 (PDF)
24/4/2014   Aanneming na amendering door plenaire
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Lezing van het verslag
24/4/2014   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Bert Anciaux en Francis Delpérée werd goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
28/4/2014   Bekendmaking
p. 35184-35187
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014, 24/4/2014