S. 5-333 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden
Olga Zrihen    Philippe Mahoux   

landbouwindustrie
landbouwbeleid
landbouwontwikkelingsplan
ontwikkelingshulp
steun aan de landbouw
vervangende brandstof
motie van het Parlement
voedselveiligheid
duurzame ontwikkeling
Protocol van Kyoto
duurzame landbouw
gemeenschappelijk landbouwbeleid
vermindering van gasemissie
Internationale Arbeidsorganisatie
landbouwkundig onderzoek
ontwikkelingsland
onafhankelijkheid van voedselhulp
motorbrandstof
Noord-Zuidbetrekking
biobrandstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-333/1 5-333/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/10/2010
5-333/2 5-333/2 (PDF) Amendementen 25/1/2011
5-333/3 5-333/3 (PDF) Amendementen 2/2/2011
5-333/4 5-333/4 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-333/5 5-333/5 (PDF) Amendementen 15/3/2011
5-333/6 5-333/6 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2011
5-333/7 5-333/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/3/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-333/1 5-333/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/3/2011   Inschrijving op agenda
24/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-17 Hand. 5-17 (PDF)
24/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-17 Hand. 5-17 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2010   Verzending naar commissie
25/1/2011   Inschrijving op agenda
25/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Marie Arena
25/1/2011   Bespreking
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Bespreking
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Bespreking
15/3/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
15/3/2011   Aanneming na amendering
15/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-333/6 5-333/6 (PDF)
15/3/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-333/7 5-333/7 (PDF)
24/3/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, minister van Klimaat en Energie, minister van Ontwikkelingssamenwerking,
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/3/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 25/1/2011, 22/2/2011, 15/3/2011