S. 5-184 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ
Olga Zrihen    Philippe Mahoux    Marie Arena   

internationale financiŽn
gelijke behandeling van man en vrouw
ontwikkelingshulp
bilaterale betrekking
kinderarbeid
motie van het Parlement
migratiebeleid
gendermainstreaming
Internationale Arbeidsorganisatie
arbeidsvoorwaarden
internationale handel
slavernij
vakbondsvrijheid
sociale clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-184/1 5-184/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/9/2010
5-184/2 5-184/2 (PDF) Amendementen 9/11/2010
5-184/3 5-184/3 (PDF) Amendementen 30/11/2010
5-184/4 5-184/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/11/2010
5-184/5 5-184/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/11/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/2010   Indiening Doc. 5-184/1 5-184/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
26/10/2010   Inschrijving op agenda
26/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
26/10/2010   Bespreking
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Uitgesteld
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Bespreking
30/11/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
30/11/2010   Aanneming na amendering
30/11/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-184/4 5-184/4 (PDF)
30/11/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-184/5 5-184/5 (PDF)
23/12/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 26/10/2010, 30/11/2010

Kruispuntbank van de wetgeving