Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3367

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 november 2011

aan de minister van Justitie

Drugbeleid - Nederland - Europese Unie - BelgiŽ - Overleg - Evolutie - Cannabis

drugverslaving
verdovend middel
Nederland

Chronologie

18/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4555

Vraag nr. 5-3367 d.d. 18 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse beleid met betrekking tot cannabis (wiet) wijkt in grote mate af van het Belgische. Dit uit zich onder andere door het bestaan van coffeeshops waar men op legale wijze diverse vormen van wiet kan aankopen. De huidige Nederlandse regering stelde in haar regeerakkoord de doelstelling om dit beleid te verscherpen, onder andere door de invoering van een "wietpas". Het is trouwens opvallend dat men in Nederland wel wiet legaal kan aankopen, maar dat de kweek ervan wordt verboden.

Tijdens een Nederlandse parlementaire hoorzitting hieromtrent, hebben experts van diverse komaf, de beleidsvoorstellen naar de prullenmand verwezen. Deze experts pleiten onomwonden voor experimenten met een legale kweek van wiet, dit om onder andere de kwaliteit ervan de bewaken, de vanzelfsprekende link van de kweek aan criminaliteit te neutraliseren en wellicht ook om de hypocrisie in de geldende Nederlandse wetgeving op te heffen. Ook andere EU-landen experimenteren met legale kweek, onder andere Spanje en TsjechiŽ.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe evalueert de minister het Nederlandse beleid inzake cannabis (wiet) en hoe koppelt hij dat aan de wijze waarop BelgiŽ hieromtrent beleid voert?

2) Pleegde de minister over de ontwikkelingen in het cannabisbeleid overleg met zijn Nederlandse collega? Vormt dit onderwerp een belangrijk item op de bijeenkomsten van de ministers van Justitie van de Europese Unie?

3) Hoe evalueert de minister de visie van steeds meer nationale en internationale experts om het beleid inzake cannabis meer te richten op kwaliteitsbewaking en het loskoppelen van de criminaliteit door onder andere de teelt en het gebruik te legaliseren?