S. 5-918 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder
Bert Anciaux    Guy Swennen   

gerechtsdeurwaarder
gerechtskosten
openbaarheid van het bestuur
vergoedingen en onkosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-918/1 5-918/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/3/2011   Indiening Doc. 5-918/1 5-918/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/4/2011   Verzending naar commissie
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
6/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
6/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Hoorzitting de heer I. Goeyens, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de heer T. Deboulle, ondervoorzitter van de van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
3/12/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/11/2013, 20/11/2013, 26/11/2013, 3/12/2013