Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1656

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 maart 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Europese Unie (EU) - EU 2020-strategie voor groene economische groei - Opvolging

Europese Unie
ontwikkelingsbeleid
vermindering van gasemissie
EU-programma
duurzame ontwikkeling
Protocol van Kyoto

Chronologie

4/3/2011Verzending vraag
9/3/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1655
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1657

Vraag nr. 5-1656 d.d. 4 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De EU 2020-strategie is de langetermijnstrategie van de Europese Unie (EU) voor een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid. Deze strategie moet ervoor zorgen dat de Europese economie zich ontwikkelt tot een zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie en bouwt voort op de Lissabonstrategie.

De EU 2020-strategie moet zowel een goede uitweg uit de crisis bieden als ambitieuze structurele hervormingen in gang zetten. Tijdens de Europese Raad van 17 juni 2010 is de strategie vastgesteld door de regeringsleiders van de EU-landen.

Net als bij de Lissabonstrategie is de looptijd van EU 2020 tien jaar. In tegenstelling tot de Lissabonstrategie heeft de EU 2020-strategie een beperkt aantal kerndoelen die onderling met elkaar in verband staan. De regeringsleiders van de EU-Lidstaten zijn het tijdens de Europese top van 25 en 26 maart 2010 eens geworden over de doelstelling om meer groene economische groei te realiseren.

De 20/20/20-doelstellingen moeten worden gehaald: de uitstoot van broeikasgassen moet met 20% worden verminderd ten opzichte van 1990, de energie-efficiŽntie moet met 20% zijn verhoogd en 20% van de energie moet op duurzame wijze worden opgewekt. Indien andere ontwikkelde landen, buiten de EU, bereid zijn de uitstoot van broeikasgassen ook sterk terug te dringen, wil de EU haar doelstelling na 2012 nog verscherpen. De Europese uitstoot zou in dat geval ten opzichte van 1990 met 30% moeten worden teruggebracht.

Ik heb daarover de volgende vragen:

1) Wat heeft de regering reeds gedaan om deze doelstelling te bereiken?

2) Welke concrete afspraken werden hierover gemaakt met de collega's ministers van de EU? Bent u het met me eens dat deze doelstelling niet vanzelf gerealiseerd zal worden en dat er een volgehouden inspanning vereist is?

3) Hoeveel middelen zijn hiervoor vereist? Zijn er quota voor de verschillende EU-landen om deze doelstelling gezamenlijk te bereiken?

4) Hoe worden de gewesten bij de realisatie van deze doelstellingen betrokken ?