Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5621

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 10 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Bpost - Personeel - Thuiswerk

postdienst
werk op afstand

Chronologie

10/2/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5621 d.d. 10 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Quasi in alle sectoren behoort thuiswerken van het personeel tot de geplogenheden. De federale overheidsbedrijven volgen deze trend, maar niet allemaal in het zelfde ritme.

Hierover volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister dat het werk van vele personeelsleden van Bpost zich prima leent tot thuiswerken?

2) Kan hij een gedetailleerd overzicht geven van de mate waarin de medewerkers (a) de mogelijkheden krijgen en (b) deze ook effectief invullen door thuiswerk, jaarlijks sinds 2006? Hoe evalueert en apprecieert de minister deze ontwikkelingen?

3) Wie beslist of de medewerkers de mogelijkheden tot thuiswerk krijgen? In welke mate kan de geachte minister hier bindende richtlijnen verstrekken?

4) Welke concrete spelregels gelden voor het thuiswerk van de medewerkers, onder andere met bereikbaarheid, combinatie met aanwezigheid van jonge kinderen, vergoedingen voor energie- en telefoon- en internetkosten enz.?

5) Bestaan er onderzoeksgegevens over de kwaliteit, de prestaties, de arbeidstevredenheid enz. in verband met dit thuiswerk? Kan de geachte minister de resultaten hiervan als synopsis verstrekken?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

bpost deelt me mee dat:

  1. Een aantal functies in de centrale en ondersteunende diensten van bpost zich inderdaad lenen tot telewerken. Het leeuwenaandeel van de functies bij bpost heeft echter een operationeel karakter (uitreiking en loketdienst) waarvoor de aanwezigheid op de werkplaats vereist is en komt dus niet in aanmerking voor telewerken.

  2. Er, sinds september 2011, mogelijkheid is tot telewerken. Er zijn twee soorten telewerk: telewerk in satellietkantoren en telewerk thuis. Momenteel zijn er ruim 300 medewerkers die telewerken. Het telewerken wordt verder uitgebouwd.

  3. Als algemene regel geldt dat de uitoefening van de functie niet mag gebonden zijn aan een bepaalde plaats. Verder moeten de taken of een deel ervan zelfstandig kunnen uitgevoerd worden met het materiaal en de IT-toepassingen die ter beschikking worden gesteld of aanwezig zijn in de satellietkantoren. De taken moeten thuis of in de satellietkantoren kunnen uitgevoerd worden zonder dat daardoor de veiligheid van de verwerkte en/of gebruikte gegevens in het gedrang komt. Het telewerken gebeurt op vrijwillige basis en met akkoord van de verantwoordelijke van de dienst. Een medewerker kan maximaal vijf dagen per maand telewerken.

  4. De medewerkers die telewerken tijdens de werkuren bereikbaar moeten zijn. Telewerken geeft geen recht op bijkomende vergoedingen.

  5. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat telewerken een positieve invloed heeft op de tevredenheid en de motivatie van de medewerkers. De voordelen die het meest aangehaald worden door de medewerkers zijn: de tijdwinst door het wegvallen van het woon- werkverkeer, de grotere concentratie en een beter evenwicht tussen werk en privéleven.