Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2541

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 juni 2011

aan de minister van Justitie

Actieplan "De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel" - Misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen - Richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand

mensenhandel
identiteitsbewijs
kind
fraude

Chronologie

16/6/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2542
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4673

Vraag nr. 5-2541 d.d. 16 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Actieplan " De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 2008-2011 " vermeldt het voorstel, te implementeren door de geachte minister van Binnenlandse Zaken en de geachte minister van Justitie, over het opstellen van een richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand van gemeenten in de context van misbruik / gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe, door wie, voor wie en wanneer werd het voorstel geconcretiseerd voor het opstellen van een richtlijn aan de medewerkers van de burgerlijke stand van gemeenten in de context van misbruik of gebruik van authentieke documenten voor het reizen met of van kinderen?

2) Hoe wordt deze concretisering geŽvalueerd?

3) Hoe verloopt de concretisering van deze doelstelling momenteel? Zijn er op korte termijn nog concrete initiatieven gepland?