S. 5-1701 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel
Caroline Désir    Dirk Claes    Vanessa Matz    Guido De Padt    Gérard Deprez    Zakia Khattabi    Bert Anciaux   

gerechtelijke vervolging
motie van het Parlement
Unia
slachtofferhulp
Myria
misdaadbestrijding
nationale uitvoeringsmaatregel
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1701/1 5-1701/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2012
5-1701/2 5-1701/2 (PDF) Amendementen 10/12/2012
5-1701/3 5-1701/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2012
5-1701/4 5-1701/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2012   Indiening Doc. 5-1701/1 5-1701/1 (PDF)
19/7/2012   Inoverwegingneming
19/7/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/2012   Verzending naar een andere commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/7/2012   Verzending naar commissie
8/11/2012   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/11/2012   Verzending naar een andere commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
27/11/2012   Bespreking
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Bespreking
11/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/12/2012   Aanneming na amendering
11/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en gelijke Kansen, de minister van Justitie en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Opnieuw verzonden  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 27/11/2012, 11/12/2012