Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3839

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 november 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Verenigde Naties - Klimaatconventie - Durban - Belgische delegatie - Doelstellingen - Europese coŲrdinatie

VN
vermindering van gasemissie
opwarming van het klimaat
topconferentie
Protocol van Kyoto

Chronologie

28/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-3839 d.d. 28 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op maandag 28 november begint in het Zuid-Afrikaanse Durban de 17de bijeenkomst van de Klimaatconventie van de Verenigde Naties.

Hoewel er immense belangen inzake klimaatverandering op het spel staan, zijn de verwachtingen voor de resultaten van de top helaas laag. Zal het overleg in Zuid-Afrika op een nieuwe ontgoocheling uitdraaien, of slaagt men in Durban erin ambitieuze en bindende klimaatakkoorden te sluiten, waar eerder Cancun en Kopenhagen faalden? Wat zal er gebeuren eens het Kyoto-protocol, dat de CO2-uitstoot aan banden legt, afloopt?

De pijnlijke stilte die rond de nieuwe top heerst (in tegenstelling tot rond de twee vorige in Kopenhagen en Cancun) belooft weinig goeds:

1) Op welke wijze wordt de Belgische delegatie samengesteld en wie zal ze leiden? Wie doet wat en wie is verantwoordelijk voor de organisatie? Welke zijn de afspraken met de deelstaten?

2) Werden bij de missie concrete doelstellingen vooropgesteld? Zo ja, welke? Op welke wijze kwamen ze tot stand? Welke inhoudelijke boodschap zal de Belgische delegatie in Durban verkondigen?

3) In welke mate wordt dit door Europa gecoŲrdineerd? Heeft BelgiŽ op de top zelf nog veel bewegingsvrijheid? Wat is op Europees niveau afgesproken en ligt dat onder of boven de Belgische verwachtingen? Wat heeft BelgiŽ op het Europese niveau ondernomen in de aanloop naar de top en met welk resultaat?

4) Deelt de minister het pessimistische sentiment rond de top? Hoe schat hij de conventie in? Gelooft hij dat men er dit maal in zal slagen om tot concrete en ambitieuze resultaten te komen?