S. 5-1234 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel
Marie Arena    Hassan Bousetta    Caroline Désir    Ahmed Laaouej    Philippe Mahoux    Philippe Moureaux    Fatiha Saïdi    Olga Zrihen   

diplomatieke vertegenwoordiging
motie van het Parlement
staatsopbouw
Palestijnse kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1234/1 5-1234/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/9/2011
5-1234/2 5-1234/2 (PDF) Amendementen 28/2/2012
5-1234/3 5-1234/3 (PDF) Amendementen 17/4/2012
5-1234/4 5-1234/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2012
5-1234/5 5-1234/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2011   Indiening Doc. 5-1234/1 5-1234/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2012   Inschrijving op agenda
3/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-4/o1) Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2011   Verzending naar commissie
16/11/2011   Inschrijving op agenda
16/11/2011   Niet behandeld
13/12/2011   Inschrijving op agenda
13/12/2011   Niet behandeld
28/2/2012   Inschrijving op agenda
28/2/2012   Niet behandeld
13/3/2012   Inschrijving op agenda
13/3/2012   Uitgesteld
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Uitgesteld
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Uitgesteld
17/4/2012   Inschrijving op agenda
17/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
17/4/2012   Bespreking
17/4/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/4/2012   Aanneming na amendering
17/4/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1234/4 5-1234/4 (PDF)
17/4/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1234/5 5-1234/5 (PDF)
3/5/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 17/4/2012