S. 5-2233 Dossierfiche K. 53-3202

Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Philippe Mahoux    Dirk Claes    Christine Defraigne    Bert Anciaux    Marcel Cheron    Martine Taelman    Francis Delpérée    Freya Piryns   

verdeling van de bevoegdheden
Overlegcomité
gezinsuitkering
onteigening
politie
gezondheidsverzorging
agglomeraties en federaties van gemeenten
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechtsbijstand
financiering van een verkiezing
burgerbescherming
gewesten en gemeenschappen van België
bevoegdheidsoverdracht
Duitstalige Gemeenschap
gewestvorming
voltrekking van de straf
schadevergoeding
administratieve rechtspraak
provincie
openbare veiligheid
aankoopcomité
duurzame mobiliteit
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2233/1 5-2233/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/7/2013
5-2233/2 5-2233/2 (PDF) Advies van de Raad van State 10/9/2013
5-2233/3 5-2233/3 (PDF) Amendementen 13/11/2013
5-2233/4 5-2233/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/11/2013
5-2233/5 5-2233/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/11/2013
K. 53-3202/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/11/2013
K. 53-3202/2 Amendementen 6/12/2013
K. 53-3202/3 Verslag namens de commissie 13/12/2013
K. 53-3202/4 Tekst verbeterd door de commissie 13/12/2013
K. 53-3202/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  [S1] Behandeling door Senaat
24/7/2013   Externe adviesaanvraag: Raad van State
25/7/2013   Indiening Doc. 5-2233/1 5-2233/1 (PDF)
10/9/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 53.933/AV van 27 augustus 2013
Doc. 5-2233/2 5-2233/2 (PDF)
17/9/2013   Inoverwegingneming
17/9/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/11/2013   Inschrijving op agenda
27/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
27/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-127 Hand. 5-127 (PDF)
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-18/o0) Hand. 5-128 Hand. 5-128 (PDF)
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/9/2013   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Gérard Deprez, Wouter Beke
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Philippe Mahoux
6/11/2013   Bespreking
8/11/2013   Inschrijving op agenda
8/11/2013   Bespreking
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Niet behandeld
19/11/2013   Inschrijving op agenda
19/11/2013   Bespreking
19/11/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-5/o0)
19/11/2013   Aanneming na amendering
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Lezing van het verslag
26/11/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heren Gérard Deprez en Wouter Beke is eenparig aangenomen (12 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3202/1
13/12/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3202/3
18/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 176, p. 23-47 + nr. 177, p. 1-84
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-37/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 108
Doc. K. 53-3202/5
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8718-8738)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2013, 28/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 5/11/2013, 6/11/2013, 8/11/2013, 12/11/2013, 19/11/2013, 26/11/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2014 31/1/2014, blz 8718-8738