S. 5-575 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie
Bart Tommelein    Louis Ide    Fabienne Winckel    François Bellot    Wouter Beke    Bert Anciaux    Francis Delpérée    Freya Piryns   

geneesmiddel
Internationaal Comité van toezicht op verdovende middelen
elektronische handel
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
veeteelt
motie van het Parlement
dierenarts
witwassen van geld
antibioticum
hormoon
beroepssport
doping
zwarte handel
douane

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-575/1 5-575/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/12/2010
5-575/2 5-575/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/12/2010   Indiening Doc. 5-575/1 5-575/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/4/2012   Inschrijving op agenda
3/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
17/4/2012   Inschrijving op agenda
17/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Christie Morreale
17/4/2012   Bespreking
24/4/2012   Inschrijving op agenda
24/4/2012   Bespreking
24/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
24/4/2012   Aanneming zonder amendering
24/4/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-575/2 5-575/2 (PDF)
3/5/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de minister van Middenstabnd, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2012, 24/4/2012