Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2353

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 18 mei 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Bejaarde veroordeelden - Aantallen - Opvang

strafgevangenis
gedetineerde
bejaarde

Chronologie

18/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4795

Vraag nr. 5-2353 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De hachelijke en onhoudbare crisissituatie van de Belgische gevangenis behoeft geen betoog. Eerdere vragen en antwoorden leverden daartoe de nodige maar voorspelbare bewijzen.

Ondertussen duikt er een nieuw probleem op. De vergrijzing van de bevolking laat zich ook voelen bij de gevangenispopulatie. Regelmatig berichten de media over hoogbejaarde daders van onder andere moorden. Zowel qua voorhechtenis als in het geval van een definitieve veroordeling, stellen zich hier heel specifieke vragen:

1) Hoeveel hoogbejaarde mensen (ouder dan vijfenzeventig jaar) bevinden zich momenteel in Belgische gevangenissen? Hoe evolueerde dit aantal sinds 2001? Hoeveel hoogbejaarde gevangenen sterven er jaarlijks in de gevangenissen, dit jaarlijks voor de periode van 2001 tot 2010? Hoe duidt en evalueert de geachte minister deze ontwikkelingen?

2) Hoogbejaarde mensen stellen vaak speciale eisen qua verzorging, voeding, hygiŽne, Ö Zijn onze gevangenissen qua infrastructuur en verzorgend personeel voldoende voorbereid en uitgerust om deze populatie in de gevangenis op te vangen?

3) Welke effect sorteert een gevangenisstraf voor hoogbejaarden, waar de notie voorbereiden op re-integratie in de samenleving wel erg cynisch klinkt? Met welke argumenten verdedigt hij het opsluiten van hoogbejaarde mensen, zowel in voorhechtenis als na een uitspraak van de rechtbank?

4) Zijn er plannen voor bijzondere afdelingen voor hoogbejaarde gevangenen? Lijkt dit een overweging die zou passen in de vele plannen voor nieuwe gevangenissen?