Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1006

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Justitie

Buitenlandse diplomatieke diensten - Tussenkomst in politionele of gerechtelijke dossiers

diplomatieke vertegenwoordiging
overtreding
diplomatieke onschendbaarheid

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1007
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4621

Vraag nr. 5-1006 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de minister mij zeggen welke ambassades of consulaten van buitenlandse mogendheden al tussenbeide gekomen zijn in lopende politionele of gerechtelijke onderzoeken en hoe vaak? Welke regels gelden dienaangaande? Werd met dergelijke optredens onrechtmatig geÔnterfereerd in lopende dossiers? Zo ja, welke landen waren daarbij betrokken? Met welke instrumenten kan die manier van ongeoorloofd handelen bestreden en bestraft worden? Hoeveel dergelijke incidenten deden zich voor in 2007, 2008, 2009 en 2010, en over welke feiten ging het? Welke gevolgen hadden ze voor de lopende onderzoeken en leidde dit tot een vorm van straffeloosheid? Zo ja, in welke dossiers en met welke concrete gevolgen? Werd er al bestraffend opgetreden tegen buitenlandse diplomaten of personeel van buitenlandse ambassades of consulaten? Hoeveel mogelijke verdachten verscholen zich in 2007, 2008, 2009 en 2010 in buitenlandse ambassades of consulaten? Welke landen waren daarbij betrokken? Zijn er op basis van dergelijke feiten aanwijzingen dat sommige landen systematisch tussenbeide komen in het verlenen van bescherming van onderdanen tegen mogelijke veroordelingen en straffen? Kan men bij de vaststelling van die systematiek gewagen van "schurkenstaten"? Kunnen betrokken ambassades en / of consulaten, bijvoorbeeld door dergelijk systematisch gedrag, door BelgiŽ worden gesloten? Voor welke misdrijven, overtredingen, enzovoort, beschikken de diplomatieke of consulaire korpsen over onschendbaarheid en in welke mate? Betalen personen die tot die korpsen behoren bijvoorbeeld hun verkeersboetes? Wie controleert die korpsen en hoe verlopen de controles? Kunt u meedelen welke leden van die korpsen voor welke overtredingen werden gedagvaard of boetes betaalden?