Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3384

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Justitie

Gedetineerden in het buitenland - Strafuitzitting in BelgiŽ - Aanvragen - Criteria - Herkomst - Evolutie

Belgen in het buitenland
gevangenisstraf
overbrenging van gedetineerden
officiŽle statistiek

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4697

Vraag nr. 5-3384 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgen die gedetineerd zijn in het buitenland kunnen een aanvraag indienen om hun straf in BelgiŽ uit te zitten. Dit verzoek wordt niet altijd ingewilligd.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel aanvragen zijn er jaarlijks ingediend in de periode 2007-2011? Hoeveel hiervan werden er toegekend? Kan de geachte minister deze gegevens ook opsplitsen naargelang het land van waaruit de aanvraag is gebeurd?

2) Hoe evalueert en duidt hij deze cijfers? Bestaat er een duidelijk verband tussen het indienen/goedkeuren van een aanvraag en het land waar de gedetineerde zijn straf uitzit?

3) Aan welke voorwaarden moet men voldoen om van deze maatregel gebruik te kunnen maken? Zijn de gevangenisomgeving en omstandigheden in het land in kwestie een belangrijke factor in het in overweging nemen van een aanvraag? Welke andere overwegingen spelen er mee bij het al dan niet goedkeuren van een aanvraag, welke andere criteria wegen zwaar door of spelen een bepalende rol?

4) Wie is er verantwoordelijke voor de verwerking en goedkeuring van deze aanvragen? Op welke wijze gebeurt dit? Bestaat er een mogelijkheid tot beroep?