Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1989

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Detentieconsulenten - Aantallen - Werking

strafgevangenis
godsdienst
scheiding tussen kerk en staat
officiŽle statistiek

Chronologie

6/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4634

Vraag nr. 5-1989 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister me meedelen hoeveel moreel consulenten of aalmoezeniers er door hem of zijn voorgangers werden benoemd in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

Graag kreeg ik een overzicht per gevangenis en per erkende eredienst of filosofische strekking.

2) Wie heeft recht op het afvaardigen van detentieconsulenten?

3) Welke vergoedingen werden per jaar in deze periode betaald en aan wie? Hoe duidt en evalueert hij deze evolutie?

4) Hoeveel gedetineerden deden beroep op de medewerking of de steun van deze consulenten, per jaar voor dezelfde periode?

5) Hoe evalueert hij de werking van deze consulenten?