S. 5-2749 Dossierfiche K. 53-3523

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen
Regering E. Di Rupo I  

gemeenschappen van BelgiŽ
verdeling van de bevoegdheden
InterministeriŽle Conferentie
rechtsbijstand
bevoegdheidsoverdracht
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2749/1 5-2749/1 (PDF) Wetsontwerp 18/3/2014
5-2749/2 5-2749/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
K. 53-3523/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2014
K. 53-3523/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2014   Indiening Doc. 5-2749/1 5-2749/1 (PDF)
18/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-0/o11) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Lezing van het verslag
2/4/2014   Goedkeuring verslag
(8 stemmen bij 4 onthoudingen)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2014   Overzending Doc. K. 53-3523/1
3/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd, zonder verslag)
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 5-6
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o33)
Integraal verslag nr. 198, p. 55
Doc. K. 53-3523/2
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45544-45548)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2014, 2/4/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/4/2014, 23/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 17/6/2014, blz 45544-45548