S. 5-832 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken
Bert Anciaux    Sabine de Bethune    Marleen Temmerman   

strafprocedure
rechten van het kind
kinderarbeid
strafrecht
exterritorialiteit
Internationale Arbeidsorganisatie
extraterritoriale bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-832/1 5-832/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2011   Indiening Doc. 5-832/1 5-832/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd