Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1866

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 maart 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Kerncentrales - Stresstest - Onafhankelijkheid van de experts - Procedures

kerncentrale
nucleaire veiligheid
nucleaire beveiliging

Chronologie

25/3/2011Verzending vraag
10/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1867

Vraag nr. 5-1866 d.d. 25 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met genoegen vernam ik dat de regering het ernstig meent met het onderzoek naar de veiligheid van de kerncentrales in ons land. Op wetenschappelijke wijze worden de bijkomende maatregelen bepaald, noodzakelijk om het risico op een kernramp te verminderen. Met deze instelling bewijst de regering dat het fout is om te laten uitschijnen dat kernreactoren ooit helemaal veilig zouden zijn. Kernenergie kan nooit een waterdichte waarborg op veiligheid afleveren.

In deze context stelt zich een ander probleem. Een doortastend en ernstig onderzoek vereist kwaliteitsvolle en onafhankelijke onderzoekers. De wereld van de energie en zeker de kernenergie blijkt heel beperkt, het gevaar op een " ons-kent-ons " mentaliteit ligt voor de hand. Daarbij speelt de eigenaar van de Belgische kerncentrales een belangrijke rol, als onderdeel van een belangrijke internationaal bedrijf met vele vertakkingen en belangen. Electrabel is ontegensprekelijk geaderd tot diep in de wetenschappelijke wereld en creŽerde ook bewust een web van afhankelijkheid en belangennabijheid.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe kan u de kwaliteit, inzonderheid de onafhankelijkheid, van de onderzoekers waarborgen? Deelt u de algemeen verspreide vaststelling dat een Europese of internationale aanbesteding hiervoor ruim onvoldoende garanties biedt?

2) De combinatie van deskundigheid en onafhankelijkheid vraag veel meer waarborgen. Met welke procedures van aanwerving of toekenning van deze opdracht kan deze terechte argwaan worden gecounterd? Hoe kan men in deze zaak een absolute onafhankelijkheid van de onderzoekers verzekeren?

3) Beseft u dat Electrabel en het moederbedrijf enorme netwerken hebben, tot diep in de wetenschappelijke en universitaire werelden? Beaamt u dat quasi alle experts op deze terreinen met een of andere link verbonden zijn aan deze bedrijven? Hoe zal men bij voorbaat de discussie over deze onafhankelijkheid vermijden? Welke speciale en doorzichtige procedures zullen hiervoor worden aangewend?

Antwoord ontvangen op 10 mei 2011 :

De vraag gesteld door het geachte lid heeft betrekking op de veiligheid van de kerncentrales. Dit onderwerp behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Aangezien de vraag eveneens aan haar werd gesteld, heb ik de eer hem te verwijzen naar haar antwoord.