S. 5-876 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons
Bert Anciaux    FranÁois Bellot   

speculatiekapitaal
fiscale stimulans
belasting op inkomsten uit kapitaal
obligatie
overheidslening
overheidsschuld
belastingontheffing
schatkistbiljet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-876/1 5-876/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/3/2011
5-876/2 5-876/2 (PDF) Advies van de Raad van State 29/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2011   Indiening Doc. 5-876/1 5-876/1 (PDF)
31/3/2011   Inoverwegingneming
31/3/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/5/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
29/6/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-876/2 5-876/2 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2011   Verzending naar commissie
28/4/2011   Inschrijving op agenda
28/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
28/4/2011   Bespreking
4/5/2011   Inschrijving op agenda
4/5/2011   Commissie wenst extern advies: Raad van State
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Bespreking
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Bespreking
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Regeling der werkzaamheden
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Gedachtewisseling
met de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/4/2011, 4/5/2011, 11/1/2012, 9/5/2012, 15/1/2013, 13/3/2013, 21/5/2013

Kruispuntbank van de wetgeving