Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5458

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinreizigers met een fiets - Capaciteit - Dienstverlening - Toeslag - Plooifietsen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
tweewielig voertuig

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
28/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5458 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en zorgt voor minder files. De overheid doet er dus goed aan de mensen aan te moedigen om vaker de fiets te pakken.

Bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mag de fiets meegenomen worden na betaling van toeslag, zijnde een fietskaart van 5€ voor een enkele reis of een fietsdagkaart van 8€. Een plooifiets mag gratis mee.

Volgens de belangenorganisatie TreinTramBus is reizen met een fiets op de trein nog vaak een hele onderneming. Veel treinstellen beschikken maar over enkele plaatsen voor waardoor er al snel een capaciteitsgebrek ontstaat en fietsers noodgedwongen een volgende trein moeten nemen. Bovendien short er iets met de informatiedoorstroming op de aankomende treinen plaatsen beschikbaar zijn. Daarenboven worden fietsers door sommige treinbegeleiders als een last beschouwd waardoor de dienstverlening soms ondermaats is.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe evalueert de geachte minister dit systeem waarbij men een fiets kan meenemen op de trein? Is de minister tevreden met de huidige capaciteit? Overweegt hij een vergroting of een verkleining ervan?

2) Hoe evalueert hij de beoordeling van de belangenorganisatie TreinTramBus dat reizen met een fiets (door toedoen van de NMBS) weinig praktisch is? Overweegt hij om de dienstverlening hier rond te verbeteren?

3) Hoeveel fietskaarten en hoeveel fietsdagkaarten werden er jaarlijks de afgelopen vijf jaar verkocht? Hoe duidt en beoordeelt hij deze evolutie?

4) Heeft hij een idee van de evolutie en van de omvang van het gebruik van plooifietsen door treinreizigers?

5) Vindt hij een toeslag van 5 en 8 euro een redelijk bedrag? Zijn er plannen om dit te verhogen/verlagen in de toekomst?

6) De NMBS heeft afgelopen jaren sterk geďnvesteerd in een eigen fietsenverhuursysteem bij de stations. Zal dit een invloed hebben op het beleid met betrekking tot het meenemen van de eigen fiets op de trein?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1., 2., 5. en 6. Bij de aankoop van nieuw materieel houdt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) rekening met het aantal fietsen dat kan meegenomen worden. Alle nieuw of gerenoveerd materieel beschikt dan ook over een multifunctioneel rijtuig waarbij het makkelijk wordt om de fiets aan boord van de trein mee te nemen.

Wat het andere materieel betreft is het waar dat de NMBS geremd is door technische beperkingen. De NMBS werkt echter aan heel wat initiatieven om het meenemen van een fiets makkelijker te maken.

De maatschappij biedt ook heel wat alternatieven om nog goedkoper, efficiënter en duurzamer de trein en fiets te combineren. Denken we daarbij aan het gratis meenemen van plooifietsen, de mogelijkheid om reeds aan veertig stations een Blue-bike deelfiets te gebruiken, de trein B-dagtrips en het organiseren van parkeermogelijkheden voor fietsen in de stations.

De groep investeert verder ook in ordelijke, veilige en nette fietsinfrastructuur. De fietspunten staan in voor de dagelijkse uitvoering. In heel wat gevallen bieden zij ook overige fietstypes te huur aan zoals VTT, bakfietsen, kinderfietsen, …

Dit alles zorgt ervoor dat de reiziger in functie van zijn behoefte kan kiezen om zijn eigen fiets mee te nemen op de trein of een fiets te huren aan zijn bestemmingsstation.

De huidige tarieven reflecteren het aantal beschikbare plaatsen aan boord van de trein. Een te lage prijszetting zou op dit moment kunnen leiden tot een grote toename in het aantal mee te nemen fietsen, wat dan weer tot heel wat technische beperkingen zal leiden (op bepaalde treintypes zijn slechts enkele plaatsen voor fietsen).

Dit aanbod om op verschillende manieren een fiets te huren is een bijkomend alternatief en heeft in geen geval een invloed op de politiek die de NMBS voert inzake het meenemen van fietsen op de trein : de NMBS heeft duidelijk aangegeven dat zij bij de aankoop van nieuw materieel steeds rekening zal houden met de beschikbaarheid van een multifunctionele ruimte.

3. en 4. Het datasysteem van NMBS laat slechts toe om de cijfers van de laatste twee volledige jaren op te stellen. Het aantal uitgegeven biljetten opgesplitst per type biljet en per jaar is het volgende:

Trajectkaart (vervoerskaart)

2011 (onder voorbehoud)

108.689

2010

102.022

2009

105.724

Dagkaart (vrijkaart)

2011 (onder voorbehoud)

45.665

2010

44.339

2009

26.678

Bovenstaande cijfers tonen duidelijk aan dat een meerderheid van de reizigers, die een klassieke fiets/tandem meenemen aan boord van de trein, het vaakst een enkel traject uitvoeren.

Cijfers in verband met het vervoer van plooifietsen zijn niet beschikbaar, aangezien deze gratis meegenomen kunnen worden en dus verder geen enkele registratie vereisen.