S. 5-915 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft
Bert Anciaux   

schuldvordering
burgerlijke rechtsvordering
gerechtskosten
schuldenlast
beslag op bezittingen
veiling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-915/1 5-915/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/3/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/3/2011   Indiening Doc. 5-915/1 5-915/1 (PDF)
7/4/2011   Inoverwegingneming
7/4/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
7/4/2011   Verzending naar commissie
6/11/2013   Inschrijving op agenda
6/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Bert Anciaux
6/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
6/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Bespreking
26/11/2013   Inschrijving op agenda
26/11/2013   Regeling der werkzaamheden
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Hoorzitting de heer I. Goeyens, gewezen voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de heer T. Deboulle, ondervoorzitter van de van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
3/12/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 6/11/2013, 20/11/2013, 26/11/2013, 3/12/2013