Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9247

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 juni 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gevangenentransport - Turnhout - Toestand celwagen

overbrenging van gedetineerden
politie
gedetineerde
staking

Chronologie

6/6/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9247 d.d. 6 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit protest omdat ze het gevangenistransport moeten uitvoeren met een stokoude en ongekeurde celwagen, legden federale politieagenten op 4 juni 2013 het werk neer. Volgens de agenten is de term "beestenwagen" nog een eufemisme. Het gaat onder andere over mogelijk verstikkingsgevaar wegens onvoldoende luchttoevoer, beenruimte van amper 30 cm, zware mankementen aan de zijdeur en een motor die veel te veel lawaai maakt. Volgens de woordvoerder van de federale politie is er veel begrip, maar kan een oplossing enkel in samenwerking met Justitie. De agenten bleven staken, want het euvel werd niet opgelost.

Hierover de volgende vragen.

1) Bevestigt de minister dat de wagen voor het gevangenentransport waarover sprake inderdaad (1) niet in orde is met de automobielkeuring, (2) totaal verouderd is en (3) qua algemene toestand niet meer bruikbaar is voor het veilig transport van gevangenen, noch voor de gevangenen noch voor de begeleiders?

2) Hoe verklaart zij dat de federale agenten zich met dergelijk totaal onvolkomen vervoermiddelen van hun opdracht moeten kwijten?

3) Bevestigt de minister dat dit euvel enkel kan worden opgelost in samenspraak met Justitie? Zo ja, wanneer voorziet zij in een adequate oplossing?

4) Beaamt zij dat dit voorval ronduit beschamend is, zowel voor de federale politie als voor de manier waarop de federale politie dit probleem aanpakte, maar niet oploste?