Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-602

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Beleidscellen - Samenstelling - Verloop

ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
23/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605

Vraag nr. 5-602 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2011 :

Als antwoord op de vraag die werd gesteld door het geachte lid, kan ik hem volgende elementen meedelen:

Op 1 maart 2010 werkten er 17 en 3/5 VTE (voltijds equivalenten) in mijn beleidscentrum en mijn secretariaat. Dit aantal lag lager dan de wettelijke limiet.

In functie van het aanwervingsniveau hadden we :

Tien personeelsleden werden gedetacheerd van de federale administratie (een Directeur en negen leden van het uitvoerend personeel), waarvan zes van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse zaken (een Directeur en vijf leden van het uitvoerend personeel).

Op uw vraag omtrent de personeelsleden met een lokaal uitvoerend mandaat kan ik onmogelijk antwoorden, omdat er bij de uitoefening van dit soort mandaat geen enkel verband is met een functie in mijn cellen en deze informatie dus ook niet gevraagd wordt aan de medewerkers.

Tot slot bedroeg het budget voor personeelskosten 511 000 euro in 2008, 750 000 in 2009 en 716 000 in 2010. Het budget voor de werkingskosten bedroeg 233 000 euro in 2008, 366 000 in 2009 en 368 000 euro in 2010.