Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4638

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenis van Vorst - Situatie - Bevolking - Aantal cellen

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
voorlopige hechtenis

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
4/10/2013 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1998

Vraag nr. 5-4638 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister is genoegzaam op de hoogte van de schandalige toestanden waarin gedetineerden moeten verblijven in de gevangenis van Vorst.

Graag had ik een antwoord ontvangen op volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden werden er opgesloten in deze gevangenis in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Wat is de situatie vandaag in 2011? Hoe evalueert en duidt de geachte minister deze ontwikkelingen?

2) Hoeveel cellen waren beschikbaar in dezelfde periode? Kan hij eveneens vermelden of het hier gaat om eenpersoonscellen, tweepersoonscellen of driepersoonscellen?

3) Hoeveel zelfmoorden vonden er plaats in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010?

4) Hoeveel gedetineerden bevonden zich in de gevangenis zonder proces ten gronde? Hoeveel zaten er in voorlopige hechtenis? Graag kreeg ik een overzicht per jaar voor dezelfde periode. Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

5) Wat was de gemiddelde duur van de voorlopige hechtenis in deze gevangenis in de periode 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Is er een verschil merkbaar tussen gedetineerden met of zonder Belgische nationaliteit?

6) Hoeveel cipiers waren er voltijds aanwezig in dezelfde periode? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

7) Hoeveel gedetineerden hadden in deze verschillende jaren geen Belgische nationaliteit? Hoeveel gedetineerden hebben vandaag in 2011 geen Belgische nationaliteit? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

8) Hoeveel gevangen bevonden zich in deze periodes in de psychiatrische afdeling en in de medische afdeling? Hoeveel cellen waren daar in deze periodes? Hoe evalueert en duidt hij deze evolutie?

Antwoord ontvangen op 4 oktober 2013 :

Er zijn geen cijfers voor het jaar 2006. 

1) De cijfers voor het aantal opsluitingen van gedetineerden in de gevangenis van Vorst bedraagt 3 103 in 2007, 3 308 in 2008, 3 581 in 2009, 3 394 in 2010 en 3 246 in 2011. Deze cijfers geven de opsluitingen per prioritaire wettelijke situatie (beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en andere) weer. De aanvankelijke instroommodaliteit in een penitentiaire inrichting is de opsluiting. Dat kan het gevolg zijn van de tenuitvoerlegging van een aanhoudingsbevel (beklaagden), een vrijheidsstraf (veroordeelden), een bevel tot internering (geïnterneerden) of andere titels zoals de voorlopige aanhouding van voorwaardelijk in vrijheid gestelde veroordeelden of veroordeelden begeleid in het kader van de probatie. De voormelde cijfers betreffen de aanvankelijke opsluitingen in de inrichtingen waarin de detenties een aanvang namen.       

2) De gemiddelde capaciteit in de gevangenis van Vorst bedroeg 405 plaatsen in de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011. De cijfers voor het jaar 2007 zijn niet beschikbaar. De gemiddelde capaciteit is het gemiddeld aantal plaatsen waarin voorzien is voor de gedetineerden in een bepaalde inrichting.  

3) In de gevangenis van Vorst waren er in 2007 2 zelfmoorden, in 2008 1 zelfmoord, in 2009 geen zelfmoorden, in 2010 1 zelfmoord en in 2011 2 zelfmoorden. 

4) Van het totaal aantal opgesloten gedetineerden in de gevangenis van Vorst (zie cijfers vraag 1) waren er in 2007 2 388 beklaagden, in 2008 2 458 beklaagden, in 2009 2 504 beklaagden, in 2010 2 466 beklaagden en in 2011 2 352 beklaagden. Beklaagden zijn de verdachten die, in afwachting van een definitieve rechterlijke beslissing, zijn opgesloten.          

5) De gevraagde cijfergegevens zijn niet beschikbaar. 

6) Het aantal voltijds equivalenten voor het technisch en bewakingspersoneel in de gevangenis van Vorst bedroeg 321,65 in januari 2007, 347,70 in januari 2008, 340,60 in januari 2009, 338,60 in januari 2010 en 344,40 in januari 2011.      

7) De gemiddelde dagelijkse bevolking in de penitentiaire inrichtingen bestond in 2008 voor 57,6%, in 2009 voor 57,4%, in 2010 voor 57,3% en in 2011 voor 55,8% uit gedetineerden met de Belgische nationaliteit. Er is geen opdeling per inrichting. De cijfers voor 2007 zijn niet beschikbaar.

8) Er bestaat geen medische afdeling in de gevangenis van Vorst. Voor wat de psychiatrische afdeling betreft, worden de gevraagde gegevens niet als dusdanig geregistreerd. De cijfers voor de huidige situatie kunnen echter wel worden meegedeeld. De psychiatrische afdeling beschikt over 48 cellen. Op 15 april 2013 verblijven er 102 geïnterneerden in de gevangenis van Vorst.