Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2633

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 juni 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Graffitibestrijding - Resultaten - Kosten

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vandalisme

Chronologie

23/6/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4741

Vraag nr. 5-2633 d.d. 23 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke treinreizigers ziet quasi overal de nadrukkelijke aanwezigheid van graffiti op de gebouwen, de verschillende onderdelen van de spoortrajecten (cabines, palen, schermen) en op het rijdend materiaal. Blijkbaar behaalt de strijd tegen deze graffiti weinig succes; het is in elk geval niet merkbaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe omvangrijk wordt de jaarlijkse schade ten gevolge graffiti geraamd? Hoe evolueerden deze ramingen in de periode van 2001 tot 2010? Hoe duidt en evalueert de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) deze ontwikkelingen?

2) Met welke middelen en tegen welke jaarlijkse kostprijs bestrijdt de NMBS het aanbrengen van graffiti? Hoe evolueerden deze inspanningen jaarlijks in de periode van 2001 tot 2010? Hoeveel personeelsleden (uitgedrukt in voltijds equivalenten) zette de NMBS in voor deze strijd en hoe evolueerde dit aantal jaarlijks voor dezelfde periode?

3) Welke successen boekt de antigraffiti aanpak van de NMBS en hoe evolueerde deze successen in de periode van 2001 tot 2010? Hoeveel graffitispuiters werden er jaarlijks in dezelfde periode betrapt, voor de rechtbank gebracht en veroordeeld tot schadevergoeding? Hoeveel inde de NMBS jaarlijks in dezelfde periode aan schadevergoedingen wegens het aanbrengen van graffiti?

4) Waar liggen de belangrijkste hinderpalen voor een meer succesvolle en dus zichtbare bestrijding van het graffitifenomeen?

5) In welke mate evolueerde het aanbrengen van graffiti op NMBS-eigendommen de voorbije jaren: toename, vermindering of een status quo? Welke maatschappelijke of culturele aspecten spelen hier een rol?