Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-604

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 16 december 2010

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Beleidscellen - Samenstelling - Verloop

ministerie
ambtenaar
personeel op contractbasis
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Chronologie

16/12/2010Verzending vraag
9/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-597
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-598
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-605

Vraag nr. 5-604 d.d. 16 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen en aantallen de ronde en worden dito vragen gesteld. Met als doel hieromtrent over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoorden op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscellen waarover u beschikt voor de uitvoering van uw bevoegdheden.

1. Hoeveel personen werken er in het totaal voor uw Beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving (leden, uitvoerend personeel, deskundigen, ...) op 1 januari en 15 december 2010? Over hoeveel medewerkers mocht uw kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de vorige zittingsperiode?

2. Hoeveel mensen verlieten dit jaar uw kabinet en hoeveel mensen werden dit jaar aangeworven?

3. Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in uw beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

4. Hoeveel van hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en op 15 december 2010.

5. Hoeveel van hen beschikken over een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht (bestuursniveau, aard van het mandaat…) op 1 januari en op 15 december 2010.

6. Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder uw bevoegdheid ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van uw beleidscel(len) ? Om welke functies ging het?

7. Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor uw beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

Mijnheer de senator,

De samenstelling van de staatssecretariaten is geregeld bij de kennisgeving van de ministerraad van 20 maart 2008.

Mijn kabinet bestaat momenteel uit zeventien voltijds equivalenten, terwijl voornoemde kennisgeving van de ministerraad de aanstelling van achttien voltijds equivalenten toelaat.

Sinds 1 januari 2011 heeft één medewerker het kabinet verlaten. Deze werd niet vervangen. Drie andere medewerkers zullen ons waarschijnlijk binnen enkele weken verlaten.

Mijn beleidscel beschikt over zeven gedetacheerde medewerkers, waarvan er zes statutair zijn.

Twee medewerkers van mijn beleidscel hebben een lokaal uitvoerend mandaat in een kleine gemeente (minder dan 7 000 inwoners).

Van deze gedetacheerde personeelsleden zijn er vier gedetacheerd van de Federale Ovezrheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Drie daarvan zijn stafmedewerker, de vierde staat in voor het onthaal.

Sinds ik regeringslid geworden ben, bedragen de personeelskosten gemiddeld 750 000 europer jaar, de werkingskosten gemiddeld +/- 120 000 euro per jaar.