Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2425

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Justitie

Belgische gevangenissen - Nationaliteiten - Evolutie

strafgevangenis
gedetineerde
officiŽle statistiek
buitenlandse staatsburger

Chronologie

26/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4667

Vraag nr. 5-2425 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent berichtten de media dat ongeveer 40 % van de gevangenen in Belgische gevangenissen niet van Belgische nationaliteit is. Daarvan blijkt 25 %, dus 10 % van het totaal aantal gevangenen, niet in het bevolkingsregister ingeschreven. Brussel piekt, 58 % van de gevangenen is niet-Belg en 22 % is niet ingeschreven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister de cijfers bezorgen van de gevangenispopulatie in BelgiŽ, naar nationaliteit en met opgave van al dan niet ingeschreven in het bevolkingsregister, dit per jaar sinds 2006? Hoe duidt en evalueert hij deze ontwikkelingen?

2) In welke mate verschillen deze cijfers significant tussen de gevangenissen en de gewesten onderling? Hoe verklaart hij deze verschillen?

3) Omwille van welke redenen vertoeven de niet-Belgische gevangenen die niet in het bevolkingsregister staan ingeschreven in de gevangenis? Welke redenen overheersen?

4) Hoeveel niet-Belgische gevangenen zonder inschrijving in het bevolkingsregister werden er de voorbije jaren, jaarlijks sinds 2006, uit het land gezet via een beslissing van de staatssecretaris van Migratie?