S. 5-1063 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ
Karl Vanlouwe    Louis Ide   

motie van het Parlement
erkenning van een staat
Zuid-Sudan
nationale onafhankelijkheid
Soedan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1063/1 5-1063/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/6/2011
5-1063/2 5-1063/2 (PDF) Amendementen 24/6/2011
5-1063/3 5-1063/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2011
5-1063/4 5-1063/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2011   Indiening Doc. 5-1063/1 5-1063/1 (PDF)
9/6/2011   Inoverwegingneming
9/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2011   Inschrijving op agenda
7/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2011   Verzending naar commissie
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
29/6/2011   Inschrijving op agenda
29/6/2011   Bespreking
29/6/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
29/6/2011   Aanneming na amendering
29/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1063/3 5-1063/3 (PDF)
29/6/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1063/4 5-1063/4 (PDF)
7/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 7/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 28/6/2011, 29/6/2011