Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2074

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 april 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden

strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
voortgezet onderwijs
diploma

Chronologie

12/4/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4645

Vraag nr. 5-2074 d.d. 12 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid bereidt de gevangenen voor op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, zeker op het vlak van opleiding en onderwijs.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden behaalden hun diploma secundair onderwijs in de gevangenis in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Kan de geachte minister deze cijfers opsplitsen volgens de richtingen algemeen secundair onderwijs (ASO), technisch secundair onderwijs (TSO) en beroeps secundair onderwijs (BSO)? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

2) Wat was het gemiddeld slaagpercentage voor het behalen van een diploma secundair onderwijs door gedetineerden in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Kan hij deze cijfers opsplitsen volgens de richtingen ASO, TSO en BSO? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Kan elke gedetineerde een opleiding secundair onderwijs aanvatten indien hij dat wenst? Bestaat er een vrije keuze tussen het BSO, TSO en ASO?

4) Bestaan er wachtlijsten voor het behalen van een diploma secundair onderwijs? Hoeveel gedetineerden stonden er op deze wachtlijsten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoe lang bedraagt de gemiddelde wachttijd vooraleer men de opleiding kan aanvatten? Bestaan er hier grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

5) Welke kosten zijn er daarbij verbonden voor gedetineerden? Betalen gedetineerden meer of minder dan een gewone student voor dezelfde opleiding? Bestaan er solidariteitsmechanismen voor de minder gegoede gedetineerden?

6) Bestaat er een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van secundair onderwijs binnen de gevangenismuren? Bestaat er een structurele samenwerking met secundaire scholen met betrekking tot het organiseren van secundair onderwijs binnen de gevangenismuren?